INTERACTIVE LINGUISTICS

Papers and Presentations

 

SEMIOTIC FOUNDATIONS

WŁODARCZYK André (2013) "Towards (re)construction of the theory of linguistic oppositions (using Semana)", Workshop for FCA Tools and Applications (at ICFCA'2013).

WŁODARCZYK André (2015), "Znak a informacja - o przydatności badań nad eksploracją danych do pogłębienia wiedzy o związku pomiędzy znaczeniem a orzekaniem", Znak - Język - Rzeczywistość, Zebrania Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. PDF: Streszczenie.

WŁODARCZYK André (2017)
"Pojęcie a znak w świetle systemów informacyjnych", wykład wygłoszony w dniu 20.06.2017 r. podczas 45. Spotkania grupy "Filozofia w informatyce", Akademia Ignatianum w Krakowie, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie.
PDF: Streszczenie, Abstract.

 

GENERAL THEORETICAL ISSUES

ARAKAWA Naoya (2008) "Semantic Analysis based on Ontologies with Semantic Web Standards", CASK Sorbonne 2008, Language Data Mining International conference, June 13th-14th, Université Paris-Sorbonne (Paris 4).

LAPIS Włodzimierz (2008) "Concept, Types and Aspects of Distinctiveness", CASK Sorbonne 2008, Language Data Mining International conference, June 13th-14th, Université Paris-Sorbonne (Paris 4).

LEPAGE Yves (2008) "Décompte des vraies analogies entre énoncé et entre chunks sur un corpus de plusieurs dizaines de milliers d'énoncés", CASK Sorbonne 2008, Language Data Mining International conference, June13th-14th, Université Paris-Sorbonne (Paris 4).

PRISS Uta (2012) "Formal Concept Analysis for Linguistic Data Mining", 3rd MIC Sorbonne workshop: New Standards for Language Studies, Paris, November 15-16, 2012

SAUVET Georges (2008) "L’Analyse statistique des donnees" (Statistical data analyses), CASK Sorbonne 2008, Language Data Mining International conference, June 13th-14th, Université Paris-Sorbonne (Paris 4).

SAUVET Georges (2008) "Symbolic and statistical Analyses of meta-data using the “Semana” platform — a bundle of tools for the KDD research", CASK Sorbonne 2008, Language Data Mining International conference, June 13th-14th, Université Paris-Sorbonne (Paris 4).

STACEWICZ Paweł & WŁODARCZYK André (2010) " Modelling in the Context of Computer Science - a Methodological Approach", in Journal STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC, Philosophical Trends in the 17th Century from the Modern Perspective, a print and electronic journal, edited by Halina Święczkowska, vol. 20 (33).

STACEWICZ Paweł & WŁODARCZYK André (2011) "O Modelowaniu Informatycznym - ze szczególnym odniesieniem do badań nad sztuczną inteligencją", Zagadnienia Naukoznawstwa, 4 (190), Warszawa.

WŁODARCZYK André (April 2007) "CASK - Computer-aided Acquisition of Semantic Knowledge Project", in Japanese Linguistics, vol 21, The National Institute for Japanese Language, Tokyo.

ヴロダ ル チック・ア ンドレ(20074月)、 「 パ リ・ソルボンヌ大学 理論・応用言語学研究所 」、 『日本語科学』21号、 国立国語研究所、東京

WŁODARCZYK André (2009) "Interactive Discovery of Ontological Knowledge for Modelling Language Resources"- [long abstract], in: Representing Semantics in Digital Lexicography, Proceedings of MONDILEX, the 4th Open Workshop, ed. by V. Koseska-Toszewa, L. Dimitrova and R. Roszko, SOW Publishing House.

WŁODARCZYK André (2009) "Interactive Discovery of Ontological Knowledge for Modelling Language Resources - prolegomena -" [paper], Representing Semantics in Digital Lexicography, Proceedings of MONDILEX, the 4th Open Workshop, ed. by V. Koseska-Toszewa, L. Dimitrova and R. Roszko, SOW Publishing House, Warsaw.

WŁODARCZYK André (2013) "Towards (re)construction of the theory of linguistic oppositions (using Semana)" (PDF), 11th International Conference on Formal Concept Analysis (ICFCA'13), May 21-24, 2013, Dresden, Germany.

WŁODARCZYK Hélène (2009) "Ontological Issues for Modelling Aspect", International Scientific Conference Cognitive and Contrastive Studies - MONDILEX Project Open Workshop “Representing Semantics in Digital Lexicography”, 2009 June 29th – July 1st, Pałac Staszica PAN, Warszawa.

WŁODARCZYK Hélène (2010) "Lingwistyka na polonistyce krajowej i zagranicznej w dobie filozofii informatyczno-logicznej", LINGVARIA vol. 1 (7), Kraków.

 

ASPECT THEORY

WALKIEWICZ, Aleksandra & WŁODARCZYK, Hélène (2012), Revisiting the correspondence between the Polish Imperfective Aspect and the French Imparfait in the Distributed Grammar (DG) framework”, Studies in Polish Linguistics vol. 7 nr1, p.5-36, Lexis, Kraków.

WŁODARCZYK André (2003) "Les Cadres des situations sémantiques", (in French), Études Cognitives / Studia Kognitywne Nr 5, Warszawa, p. 35-51. AW_SK5.pdf

WŁODARCZYK André (2013) "Frames of semantic situations" in Włodarczyk André & Włodarczyk Hélène éd., Meta-informative centering in utterances: between semantics and pragmatics, Companion Series in Linguistics, Amsterdam: John Benjamins, p.21-40.

WŁODARCZYK André & Hélène (2001) "La Préfixation verbale en polonais - I. Le statut grammatical des préfixes", Études Cognitives / Studia Kognitywne 4, SOW, Warszawa, p. 93-109.

WŁODARCZYK André & Hélène (2001) "La Préfixation verbale en polonais - II. L'Aspect perfectif comme hypercatégorie", Études Cognitives / Studia Kognitywne 4, SOW, Warszawa, p. 110-120.

WŁODARCZYK André & Hélène (2003) "Les Paramètres aspectuels des situations sémantiques", Études cognitives / Studia kogntywne 5, SOW, PAN, Varsovie p. 11-34.

WŁODARCZYK André & Hélène (2006) “Semantic Structures of Aspect, Cognitive Approach”, Od fonemudo tekstu, to honor Prof. Roman Laskowski, Instytut Jezyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Lexis, Krakow, p. 389-408.

WŁODARCZYK Hélène (1994) « L’Aspect verbal slave et les domaines du donné et du nouveau », Études cognitives vol.1 Sémantique des catégories d’aspect et de temps, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, p. 113-130, Warszawa.

WŁODARCZYK Hélène (1995) « L'apport de la linguistique théorique à la traduction du polonais en français: le problème du temps et de l'aspect au passé », Les Contacts linguistiques franco-polonais, p. 13-27, Travaux et recherches, Collection UL3, Presses Universitaires de Lille.

WŁODARCZYK Hélène (1997) L’Aspect verbal dans le contexte en polonais et en russe, Institut d’EtudesSlaves, Paris, 240 p.

WŁODARCZYK Hélène (1998) „Wykładniki wartości informacyjnej wypowiedzenia w j. polskim i francuskim (aspekt, określoność, modalność)”, Congrès des Slavistes Cracovie 1998, Revue des Etudes SlavesT. LXX/1, p. 53-66, Paris.

WŁODARCZYK Hélène (2009) "Ontological Issues for Modelling Aspect Semantics", International Scientific Conference Cognitive and Contrastive Studies - MONDILEX Project Open Workshop „Representing Semantics in Digital Lexicography”, 2009 June 29th – July 1st, Pałac Staszica PAN, Warszawa

WŁODARCZYK Hélène (2013) "Verbal aspect in slavic languages between semantics and pragmatics", in Włodarczyk André & Włodarczyk Hélène éd., Meta-informative centering in utterances: between semantics and pragmatics, Companion Series in Linguistics, Amsterdam: John Benjamins.

MOTION VERBS

KUBISZYN-MADRALA Zofia (2007) "Polskie Bezprzedrostkowe Czasowniki Ruchu w Perspektywie Semantyki Kognitywnej", Polsko-Francuski Projekt badawczy CASK (Polonium 2006-2007) Université Paris-Sorbonne (Paris 4), Uniwersytet Jagielloński (Kraków).

WŁODARCZYK André & Hélène (1999) « Semantics of Motion Verbs - Multiple Inheritance of Semantic Features », in Semantyka a Konfrontacja Językowa, red. Greń Z. & Koseska-Toszewa V., PAN - SOW, Varsovie, p. 59-84.

WŁODARCZYK Hélène (2003) « Dynamic Locative Prepositions and Verbs of Motion in Polish », in Präpositionen im polnischen, Studia Slavica Oldenburgensia 11, hrsg von Hentschel G. u. Menzel T.., Oldenburg (Germany), p. 353-392.

 

GRAMMATICAL GENDER THEORY

STACEWICZ Paweł & WŁODARCZYK André (2008) "Knowledge Summarization using Decision Logic - Case Study: Polish Gender Theory", CASK Sorbonne 2008, Language Data Mining International conference, June 13th-14th, Université Paris-Sorbonne (Paris 4).

WŁODARCZYK André & Hélène (2008) & SAUVET Georges, "Morphological Data Exploration - Using the Semana Platform" (Feature Granularity Problem in the Definition of Polish Gender)", CASK Sorbonne 2008, Language Data Mining International conference, June 13th-14th, Université Paris-Sorbonne (Paris 4).

WŁODARCZYK Hélène (2012) « Les catégories du genre et de l’animation dans la grammaire polonaise », l'Enseignement du polonais en France - IIIe Assises. Varsovie-Paris 2012. p. 25-38.

------------------------------

SEMANA Software - User's Quick Guide (in English) [download]

Platforma SEMANA - Krótka instrukcja obsługi (in Polish) [download]

------------------------------

back to CELTA / retour au CELTA

© CELTA (Sorbonne Université)