PAST PRESENTATIONS

Meta-Informative Centering theory (MIC)

December (15) 2017, Invited Talks Online, The 23rd Joint Workshop on Linguistics and Language Processing (JWLLP-23), Waseda University (Tokyo)

    André Włodarczyk: From General back to Japanese Linguistics (Around the Japanese Noun Particles)
    Hélène Włodarczyk, Major Phrases Word Order in Utterances (in the Distributed Grammar Program)

Juin (21) 2017 r. Instytut Języka Polskiego PAN - Oddział w Krakowie, Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa & Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

Temat ogólny referatów: Program Gramatyki Rozproszonej

André Włodarczyk, Program Gramatyki Rozproszonej (Distributed Grammar Program)

Hélène Włodarczyk, O Szyku wyrazów w ramach gramatyki rozproszonej


Juin (22) 2017 r. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Filologia romańska)

André Włodarczyk,  Quelques marqueurs de la para-information en français et polonais

Hélène Włodarczyk, Quelques marqueurs de la méta-information en français et polonais


Mai (18) 2017 r. André Włodarczyk, O trzech warstwach informacji w wypowiedziach językowych, “Seminarium filozofii nauki/informacji”, Polytechnika Warszawska


Mai (25) 2017 r. Uniwerytet Warszawski

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na cykl otwartych wykładów gościnnych poświęconych programowi gramatyki rozproszonej, Wydział Polonistyki UW


Program spotkania:

11.30 - 12.15 - prof. dr hab. André Włodarczyk (Univ. Ch. de Gaulle - Lille i Univ. Paris-Sorbonne), O Trzech warstwach informacji w strukturze wypowiedzi językowych;

12.30 - 13.15 - prof. dr hab. Hélène Włodarczyk (Université Paris-Sorbonne), Podmiot i dopełnienie bliższe jako składniowe wykładniki meta-informacji;

13.30 - 14.15 - dr hab. Lidia Miladi (Université Stendhal Grenoble), Identyfikacja wartości morfemu "to" na przykładzie polskich przysłów.

Mars 2012 (Paris)
André and Hélène Wlodarczyk, D’un dire à l’autre: discours en contraste - La théorie du centrage méta-informatif  et le contraste entre les langues, Paris, Sorbonne

December 10-11, 2011 (Tokyo, Japan)
André and Hélène Wlodarczyk,
  Information Centering: Subjecthood and Topicality (pdf)
An International Workshop on Linguistics of BA and The 11th Korea-Japan Workshop on Linguistics and Language Processing, Waseda University

February 25, 2011 -  Spain (Basque Country)
"
The ASMIC theory and its application to Polish and Russian"
(a)
Principles of the ASMIC theory by André Wlodarczyk, (b) The MIC approach to meta-informative structure in Polish and Russian by Hélène Wlodarczyk, Departamento de Lingüística y Estudios Vascos - Hizkuntzalaritza eta Euskal Filologia, Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

February 24, 2011 -  Spain (Basque Country)
"
The interactive method in linguistic research and its application to verbal aspect in Polish and Russian"
 (a)
Interactive linguistics by André Wlodarczyk, (b) Study case: verbal aspect in Polish and Russian by Hélène Wlodarczyk
Departamento de Lingüística y Estudios Vascos - Hizkuntzalaritza eta Euskal Filologia, Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

November, 11-13 2010, UK
André Wlodarczyk, "Modeling Integral Linguistic Communication as a Distributed System", video m4v, video at iTunes site,  University of Plymouth, Plymouth,

April, 10 2010, France

André Wlodarczyk, "Foyers attentionnels et méta-information - éléments de la théorie du centrage méta-informatif (MIC)", Journée de recherche du CELTA, Université Paris-Sorbonne (Paris 4), Paris

November 5, 2009, USA
Hélène Wlodarczyk, "The Meta-Informative Centering theory and its application to second language acquisition and translation methods", Department of Education, State University of New York,
Albany

November 3, 2009 - USA
André Wlodarczyk,
Meta-Theory for Interactive Discovery of Semantic and Ontological Systems”, Research Seminar held by the Institute for Informatics, Logics & Security Studies, State University of New York, Albany

April 23, 2007 - Poland
Hélène & André Wlodarczyk, Torun University, Torun
"Wartościowanie meta-informacyjne wypowiedzi" (slajdy), "O Meta-Informacyjnym Centrowaniu Uwagi w Wypowiedzi" (szkic), Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

April 14, 2008 - Poland
Hélène Wlodarczyk,
"Centra uwagi w wypowiedzeniach podstawowym i rozszerzonym", Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences - Warsaw

January 12, 2008 - France
Hélène Wlodarczyk (Paris-Sorbonne) : "La théorie méta-informative des centres d'intérêt (MIC) et le contraste entre les langues", Journée de recherche du CELTA, Université Paris-Sorbonne (Paris 4), Paris

July 25, 2007 - Japan
André Wlodarczyk,「日 本語の『二重主語文』 ―発話におけるメタ情報の中心化理論から―」, (研 究会議 発表) 国 立国語研究所, Tokyo

September 13, 2007 - Japan

André Wlodarczyk,
日 本語の発話における情報とメタ情報構造, 博 報堂, Tokyo

November 11, 2006 - Japan
Hélène Wlodarczyk ,
"La théorie du centrage métainformatif et le contraste entre les langues" (「発 話の主題のメタ情報論と言語対照(教育と翻訳)」), Université Waseda, Tokyo

Associative Semantics (AS)


April 14, 2008 - Poland
André Wlodarczyk, "Role oraz czasowo-przestrzenne zakotwiczenia w semantyce asocjacyjnej (AS)", Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences - Warsaw

March, 18 2008 - France
André WLODARCZYK (CELTA) : "Information - théorie des rôles et ancrages sémantiques", Journée de recherche du CELTA, Université Paris-Sorbonne (Paris 4), Paris


back to CELTA / retour au CELTA